Stijldansen

Overige dansen


Jive

Jive is een verzamelnaam voor verschillende dansen waaronder de Lindy Hop, Shag, Shag Hop, Jitterbug, Rock 'n Roll, Boogie Woogie, Style Swing.
De Jive is ontstaan in Amerika en werd door de Amerikaanse soldaten meegebracht naar Europa tijdens de 2e wereldoorlog.
Hierdoor werd de jive dus ook in Europa geïntroduceerd.
Pas na de oorlog werd deze dans gecultiveerd en in het programma van elke dansschool ingevoerd.

Hoe dans je deze dans?

Passen voor de man:
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen
Met rechts sluiten op de teen.
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links sluiten op de teen.
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen.Einde pas hak aan de grond
Met de linker voet naar achter. hele voet aan de grond, rechter voet laten staan en knie omhoog trekken zonder voet op te tillen. Gewicht terug op linker voet

Passen voor de vrouw:
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met links sluiten op de teen.
Met de rechtervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen.
Met rechts sluiten op de teen.
Met de linkervoet 1 stap zijwaarts op de teen. Einde pas hak aan de grond.
Met de rechter voet naar achter. hele voet aan de grond, linker voet laten staan en knie omhoog trekken zonder voet op te tillen.Gewicht terug op rechter voet.

Danshouding:
De linker arm van de heer wordt op oorhoogte in licht gebogen stand gehouden en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden.
De rechterhand van de heer ligt op het linker schouderblad van de dame net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom.
De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer.

Dansrichting:
Ook bij de Jive is er geen vaste richting.
Deze dans kan ook gewoon overal op de vloer gedanst worden.
Het ritme van de jive is zij-sluit-zij zij-sluit-zij achter-terug.

Muziek voor de Jive:
~ Whose bed have your boots been under? - Shania Twain
~ If it don't take two - Shania Twain
~ No one needs to know - Shania Twain
~ Making Your Mind Up - Bucks Fizz
~ Kom van dat dak af - Peter Koelewijn
~ Wat een vrouw - De Dijk
~ 't Donderd en 't bliksemt - Guus Meeuwis
~ Geef me tijd - Guus Meeuwis
~ Als de wereld - Guus Meeuwis

Tango

Deze dans komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika (Argentinië).
De tango is ontstaan in de ordinairste wijk van Buenos Aires: 'Barrio de las Ranas'.
Voordat de tango daadwerkelijk in Europa gedanst werd riep het veel tegenstand op.
De tango werd door o.a. de Franse bisschoppen en vele artsen gezien als een ordinaire, vulgaire dans.
De voorstanders wonnen echter en in 1924 werd de tango in geheel Europa ingevoerd.
De tegenwoordige tango lijkt wel enigszins op de oude Argentijnse tango, maar is absoluut niet meer ordinair te noemen.
De strakke bewegingen en dan met name de hoofdacties van de dame zijn kenmerkend voor de tango.
De houding bij de tango is anders dan bij de andere ballroomdansen, omdat de dame haar linkerhand niet op de schouder van de heer heeft liggen, maar om zijn elleboog heen klemt en haar vingers hierbij tegen de ribbenkast van de heer aandrukt.

Hoe dans je deze dans?

Passen van de man:
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts 1 stap vooruit.
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts aansluiten.
Met links 1 stap zijwaarts.
Met rechts in dezelfde richting 1 stap.
Met links 1 stap vooruit.
Met rechts aansluiten d.m.v een kleine draai links achter.

Passen van de vrouw:
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links 1 stap achteruit.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links aansluiten.
Met rechts 1 stap zijwaarts.
Met links in dezelfde richting 1 stap.
Met rechts 1 stap achteruit.
Met links aansluiten d.m.v een
kleine draai rechts voor.

Danshouding:
De heer houdt zijn linkerhand ongeveer op oorhoogte.
En een beetje schuin naar binnen. Iets meer gebogen.
De rechterhand van de heer gaat iets verder rond de rug van de dame onder haar linker schouderblad.
De dame legt haar rechterhand op de linkerhand van de heer waarbij de vingers zich sluiten rond de hand van de heer
De linkerarm van de dame gaat over de arm van de heer en met de hand onder de bovenarm van de heer, nabij de ribbenkast.

Dansrichting:
De heer kijkt schuin naar de muur. Het paar staat niet helemaal recht in de dansrichting zoals bij de foxtrot.
Er zijn verschillende soorten tango's.
Dit is de Rock Turn, een figuur dat niet zo moeilijk is.
Het ritme van deze dans is slow-slow-quick-quick-slow-slow-quick-slow.

Muziek voor de tango:
~ Dans je met mij tot in de morgen - De Havenzangers
~ Oh Heideroosje - De Havenzangers
~ Onder de rode lantaarn aan de haven - De Havenzangers
~ Ik hou van Holland -Heintje
~ Cherie - Eddy Wally
~ Heerlijke Tango - Eddy Wally
~ Quien Sera - Helmut Lotti

Volksdansen

De volksdans is een dans die door bepaalde volken of volksgroepen als traditie is bewaard en bij bepaalde gelegenheden wordt uitgevoerd.
Denk hierbij aan huwelijksvoltrekkingen, geboorten en overlijden, maar ook oogst- en religiëuze feesten.
In Zuidoost- Europa vindt men als oudste dansvormen de slingers en kringen.
Kenmerkend is dat de dansers steeds hun plaats in de rij behouden. De pas is de hoofdzaak. Deze variëerd van eenvoudig tot snel en gecompliceerd.
Servische kolo`s, Roemeense hora`s, Bulgaarse horo`s en Griekse syrtos zijn hier bekende voorbeelden van.
In Servië en Roemenië dansen mannen en vrouwen door elkaar in een rij.
In Bulgarije, Macedonië en Griekenland veelal in aparte rijen, de mannen demonstreren vaak hun kracht en vaardigheid, terwijl de vrouwen rustig en zedig hetzelde patroon dansen.
In West-Europa zijn in het algemeen slechts resten over.
Waarschijnlijk doordat de volksdansen veranderden in gezelschapsdansen.
Bij veel volkeren werden de figuren - de patronen die de dansers maken in de ruimte - belangrijker dan de passen en er werd ook vaker in paren gedanst.
Denk hierbij aan de Zuid-Duitse Dreher, de Tjechische polka en de Poolse mazurka.
Nog steeds bekende volksdansen zijn de Spaanse flamenco en Ierse dansen.
In Nederland en België zijn de meeste oorspronkelijke volkdansen verloren gegaan.
Restanten hebben vaak dusdanige veranderingen ondergaan dat ze als volksdans onherkenbaar zijn geworden.
Een voorbeeld hiervan is het Ootmarsumse vlöggelen gedurende de paasdagen.
De danspas is hieruit volledig verdwenen, men loopt alleen nog maar in een lange slinger achter de `voordansers` aan.
De zevensprong is nu een kinderspel, maar het was een vruchtbaarheidsdans, uitgevoerd door uitsluitend mannen, met hoge sprongen.
Er word nu nog slechts gedanst in bepaalde regio`s:

- Terschellingse skotsen en Friese Skotse trije (beiden met Schotse invloeden).
- In de Achterhoek en Twente: de Driekusman en de Höksebarger.

De laatste jaren worden er steeds vaker speciale volksdansgroepen opgericht.
Men tracht hiermee zoveel mogelijk van het nog levende cultuurgoed te achterhalen en, wat nog belangrijker is, te registreren.
Er wordt zoveel mogelijk gedanst in een bijbehorend streekkostuum, vaak voor instellingen zoals bejaardencentra of als toeristische attractie.

Hofdans

Een hofbal was in de tijd van Lodewijk de Vijftiende onderworpen aan strenge regels van het hof.
Er werden bepaalde gedragscodes opgelegd, zoals bijvoorbeeld de toewijzing van een vaste plaats, zowel om te zitten als om te dansen. Zodra alle gasten een plaats hadden gekregen, stond het koningspaar op om het bal te openen.
In volgorde van rang stelden de andere paren zich op, bogen naar elkaar en danste
De Branle, een statige passendans.
Daarna kwam De Gavotte, een levendige en vrolijke groepsdans waarbij heel veel gekust werd. In de tijd van de Franse Revolutie werd de kus vervangen door een tuiltje bloemen.
Onder Lodewijk de 14de veranderde het karakter van deze dans en het werd statig en gekunsteld.
Daardoor ging de Gavotte meer op het Menuet lijken, alleen de voeten werden nog hoog opgetild.
Het Menuet, wat altijd aan het eind van het bal kwam, vormde het hoogtepunt.
Deze ceremonie herhaalde zich totdat iedereen aan de beurt was geweest.
Wie in die tijd de belangrijkste plek had op de dansvloer, had ook zo'n belangrijke positie in de maatschappij.
Men moest hoog op de sociale ladder staan om uitgenodigd te worden voor een bal.
De balletten die aan het hof werden uitgevoerd hadden tevens een politiek doel.
Dit was bijvoorbeeld het geval met het 'Ballet comique de la reine' uit 1581.
Daarin moest de heks Circe in het bijzijn van alle andere aanwezige vorsten zich onderwerpen aan de absolute macht van de koning van Frankrijk.
De genoemde spelregels voor de hofdans werden tijdens de regering van Lodewijk de Vijftiende ingevoerd en vastgelegd.
Ze waren toonaangevend voor de hoven elders in West-Europa en voor andere aristocratische balzalen.
Daarnaast raakten er geleidelijk andersoortige dansen in zwang.
De gezelschapsdans van de Middeleeuwen is in hoge mate bepaald door de bloei van de hoofse cultuur.
Men danste in kringen of paren, los van elkaar of met een lichte aanraking.
De troubadours hadden deze van oorsprong boerendansen verfijnd en aangepast aan de omgangsvormen van de aristocratie.
Rond 1500 gingen deze plechtige dansen vervelen en kwamen er snellere dansen op zoals De Volta.
In deze dansen maakten de paren sprongen en verschillende draaien. Aan het hof nam de populariteit van het draaidansen in de zeventiende eeuw echter weer af door een verandering in mode en stijl.
De verandering van kleding en de grotere vrijheidsdrang bevorderden de opkomst van de wals, het glijdend zwieren door de zaal.
De wals was de eerste gezelschapsdans die doordrong tot de brede lagen van de bevolking.
Geen dans drukte beter de nieuwe tijdgeest uit: dynamisch, vitaal en uitbundig.Regels en voorschriften moesten plaatsmaken voor vrije expressie.Naast culturele zijn ook maatschappelijke en politieke factoren van invloed op het veranderende karakter van de dans.
Voor de expressie van de individuele vrijheid, weg van de alledaagse werkelijkheid, was de dans, ontdaan van haar representatieve en ceremoniële aspecten, het geschikte medium.
Op de website van Hofdansvereniging Plaisir Courtois en die van Les Précieuses Ridicules kun je nog meer vinden over hofdans.

Rolstoeldansen

Rolstoeldansen is een recreatieve activiteit voor gehandicapten en niet gehandicapten.
Bij deze activiteit spelen muziek en beweging een belangrijke rol.
Er zijn vier vormen van rolstoeldansen te onderscheiden:

Duo-dans: Twee rolstoelers vormen een danspaar
Combi-dans: Een rolstoeler danst met een staande partner
Formatie-dans: Meerder dansers dansen synchroon
Solo-dans: Een danser geeft een individuele interpretatie

Op dit moment zijn er ongeveer 3000 rolstoeldansers actief in Nederland.
Zij worden begeleid door instructeurs die door Stichting Rolstoeldansen Nederland zijn opgeleid.
De deelnemers variëren van verpleeghuisbewoners tot topklasse dansers die ieder op hun eigen manier het dansen beleven.
Zo kan men van een rustige Engelse Wals genieten, maar ook Jive, Paso Doble of Rock 'n Roll is mogelijk.
Bij rolstoeldansen vormen muziek en beweging een eenheid.
Dansers zetten hun emoties en muziekbeleving op een creatieve manier om in bewegingen.
Daarnaast is dansen een sociale aangelegenheid.
Echtparen hebben vaak voor het eerst een gezamenlijke activiteit en bouwen samen een sociaal netwerk op.
Ook leert men de (dans)-partner beter kennen en worden kontakten gelegd met andere groepsleden.
Door het rolstoeldansen komt de valide en niet-valide wereld samen.
Verder biedt rolstoeldansen fysieke voordelen zoals het verbeteren van coördinatie, spierkracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen.
Ook zijn er individuele dansen, hierbij dansen mensen door elkaar.
Bijvoorbeeld country line dansen, discodansen of riverdance.
Er kan gedanst worden op allerlei dansen, van volksdansen tot rock`n roll.
Natuurlijk zijn er de wedstrijden en niet te vergeten 1x per jaar het afdansen.
Men wordt verdeeld in de klassen: debutanten, amateurs en de selectieklasse.

Overig

Bij de vroegere dansen ging men in eerste instantie uit van de passen.
De hofdansen werden bijvoorbeeld stap voor stap gedanst.
Later luisterde men meer naar de muziek en begon men te dansen op het ritme.
Het begin van de twintigste eeuw bracht nieuwe stromingen in de muziek.
Op deze nieuwe ritme`s kwamen automatisch nieuwe dansen.
In sommige van deze dansen is nog steeds iets terug te vinden van de historische dansen.
De Menuet, een 18de eeuwse hofdans, wordt als voorloper van de Foxtrot gezien.
En de Argentijnse tango, een volksdans, is nog steeds een wedstrijddans.
Samen met de bevrijders kwamen na de oorlogsjaren nog andere dansen naar
Nederland, De Charleston en de Jitterbug. In de vijftig- en zestiger jaren was iedereen in de ban van de Rock n` Roll en de Twist.
De opzwepende muziek van Amerikaanse zangers waaronder Buddy Holly, Bill Haley en Fads Domino waren de basis van deze dansen.
De zeventiger jaren stonden in het kader van de filmindustrie en de daarbij horende discofilms.
Denk hierbij aan Saterday Night Fever en Grease. De laatste twee decennia kwamen de Punk, de Breakdance en de Hip hop in zwang. Wat ook onder moderne dansen valt en vaak wordt vergeten is het Jazzdansen.
En wat denk je van het Tapdansen en de Salsa?
Momenteel zie je weer de oude Country en Western Linedancers als paddestoelen uit de grond schieten.
Ook de al oude Ierse volksdansen (riverdance) zijn 'in'.
Hoezo oude en nieuwe dansen?!
Dansen is een verschijnsel dat zich voordoet in alle culturen, in alle eeuwen.
Als ons gevraagd zou worden naar het ontstaan van de dans dan kunnen we dat op twee manieren beantwoorden.
Allereerst op de wetenschappelijke manier: een wetenschapper werkt met feiten en jaartallen.
In ons antwoord verwijzen we dan naar het volgende:
Aanwijzingen voor het bestaan van de dans in de prehistorische tijden leveren tekeningen en inkervingen in grotten .
De oudste dateren uit circa. 30.000 v. Chr. Jagersvolken imiteerden in hun dansen dieren.
Aangenomen wordt dat er toen zowel alleen als in een groep gedanst werd.
Er werd gedanst rond een object of mens (rondedans) waarbij men elkaar niet aanraakte.
Ten tijde van de Oude Grieken en Romeinen was dansen vermaak geworden.
In de Middeleeuwen bestempelde de Kerk in Europa dansen als zondig, maar met de komst van de Renaissance, rond 1450, werd het weer populair.
De eerste geschreven dansen stammen uit het jaar 1670.
Deze werden namelijk aan het hof van Lodewijk XIV geschreven door Louis Pécourt.
Maar er is ook nog een andere manier: de sociaal culturele manier.
Als we kijken naar de dierenwereld, dan zien we de dans als voornaamste vorm van communicatie.
De mannetjes lokken de vrouwtjes met prachtige bewegingen en pronkerig gedrag.
We kunnen ons afvragen of de dans niet de eerste vorm van communicatie was.
Misschien lang voordat er een taal gesproken werd?
En wanneer kun je dan een dans EEN DANS noemen?
Een regendans is in onze ogen net zo goed een dans als een ballet met regels en voorschriften.
Juist de tegenwoordige dansen worden losser en soepeler in vergelijking met de strakke vormen die in de 13de eeuw aan het hof werden geleerd.
Er is volgens ons geen duidelijk antwoord te geven op bovengestelde vraag, maar we stellen wel vast dat dansen hoort bij het leven.
Mensen hebben altijd al gedanst. Dansen is een vorm van socialisatie en van lichamelijke zelfexpressie.
Voor sommigen is het een hobby, voor anderen topsport. Waarschijnlijk kan iedereen zich hierin vinden, zowel de wetenschapper als de danser.