N.A.S.

Bonne en Gretha

Nederlandse Alleengaanden Stichting

Sinds het jaar 2000
hebben wij met veel plezier en met en voor velen gezellige dansavonden mogen verzorgen.
Mede door de corona periode hebben we de moeilijke beslissing genomen om te stoppen met de organisatie.
Wij danken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en
natuurlijk hopen wij elkaar nog eens te ontmoeten.
Vriendelijke groeten,
Bonne en Gretha

Copyright © NAS - Ontwerp en technische ondersteuning Wigle Ruiter